ខ្ញុំត្រូ វមករៀប កា រជាមួ យប ងថ្លៃរ ខ្លួនឯង ដោយសារ តែ….
Global

ខ្ញុំត្រូ វមករៀប កា រជាមួ យប ងថ្លៃរ ខ្លួនឯង ដោយសារ តែ….

កាលនោះខ្ញុំរៀនជិតចប់ហើយ ទោះបីការប្រលងមិនសូវពូកែតែខ្ញុំក៏អា ចឆ្ល ងផុតថ្នាក់តាមគេតាមឯងដែរ កាលនោះបងប្រុសខ្ញុំរៀនមវិទ្យាល័យ ធ្វើអោយគ្រូសាខ្ញុំ ខ្វះខា តលុយកា ក់ ទើបប៉ាម៉ា ក់ខ្ចីលុយគេអោយខ្ញុំនឹងបងប្រុសរៀន ទើបខ្ញុំតាំងចិត្តថានឹងទៅធ្វើការដើម្បីជាផ្លូវមួយជួយដោះស្រាយបញ្ហាទាស់គ្រួសារអោយខំរៀនក៏ដោយ… រហូតដល់បងប្រុសខ្ញុំរៀនចប់ បន្ទាប់ពីរៀនចប់មានកាងាធ្វើហើយ ហើយសុំចាប់ផ្ដើមរៀ បការជាមួយប ងថ្លៃរខ្ញុំ នាងឈ្មោះ សិវលិន ជាអ្នកភូមិជាមួយគ្នា ធំឡើងជាមួយគ្នា មុនពេលដែលបងប្រុសខ្ញុំស្លា ប់ ប៉ារបស់បងថ្លៃរខ្ញុំក៏ទើបនឹងស្លា ប់ហើយដែរដោយសាររដា ច់សរសៃឈា មខួក្បា ល ប្អូនស្រីបងថ្លៃរខ្ញុំកំពុងនៅសិក្សានៅឡើយ ទើបធ្វើអោយបងថ្លៃរខ្ញុំត្រូវបំពេញភារៈកិច្ចច្រើន ខ្ញុំជួយអ្វីមិនបានច្រើនបានត្រឹមផ្ញើលុយអោយមួយខែ 100យៀន ស្មើ នឹង 50000៛ ខ្ញុំច ង់អោយប្អូនស្រីបានរៀនត ទោះម្ដាយបងថ្លៃរមិនអោយខ្ញុំផ្ញើលុយទៅក៏ខ្ញុំមិនខ្វល់ ក្រោយមកម្ដាយខ្ញុំប្រាប់អោយខ្ញុំទៅញ៉ែរបងថ្លៃរខ្ញុំ ទោះបីជាខ្ញុំធ្លាប់ស្រលាញ់តែពេលនេះខ្ញុំឈ ប់ស្រលាញ់ហើយ ចំណែកបងថ្លៃរខ្ញុំក៏គិតថាគាត់គិតមិនខុសពីខ្ញុំដែរ… តែបងថ្លៃរខ្ញុំគាត់មិនបានរៀនរៀនមហាវិទ្យាល័យអីនោះទេ ដូចតែខ្ញុំដែរចេញមកធ្វើការដូចគ្នា តែរឿងមួយកាលពីមុនខ្ញុំនឹងបងប្រុសខ្ញុំស្រលាញ់នាងដូចគ្នា តែនាងស្រលាញ់បងប្រុសខ្ញុំជាមនុស្សចេះដឹង វាជារឿងធម្មតាទេ ដែលមនុស្សស្រីត្រូវជ្រើសរើស…ថ្ងៃមួយបងប្រុសខ្ញុំជួបគ្រោះថ្នាក់ចរចរណ៍រហូតដល់បាត់បង់ជីវិត ធ្វើអោយពួកយើងសោកសៅយ៉ាងខ្លាំង ជាពិសេសគឺបងថ្លៃរខ្ញុំត្រូវក្លាយជាស្រ្តីមេម៉ាយ ចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងមកបងថ្លៃរខ្ញុំមុ ខស្ងួតៗ មិនសូវនិយា យស្ដីដូចមុនឡើយជួបមុខគ្នាក៏មិននិយាយ តែយើងយល់អារម្មណ៍គាត់… […]

Top 10 Hollywood Actress
Global

Top 10 Hollywood Actress

I’ll say that “hot actress” is a perspective, and it depends on viewers to determine beauty. What I mean is that you may find a certain actress hot while I may find her fair. There are many young and beautiful heroines in Hollywood, but to appreciate their talent, I’ll consider factors like acting skills, success, […]

Top 6 Beautiful Actresses in the World
Global

Top 6 Beautiful Actresses in the World

Here is a list of top 6 most beautiful actresses in the world who’ve reached a decent celebrity level, based on the warmest, bright, attractive, well-liked, good-looking, and most beautiful women in the world today. 6. Odette Annable 5. Emma Watson 4. Alexandra Daddario 3. Deepika Padukone 2. Amber Heard 1. Hande Erçel 6. Odette […]

Bill Gates added a  million beachfront home to his sprawling real estate portfolio last year. Here’s a closer look at his empire
Global

Bill Gates added a $43 million beachfront home to his sprawling real estate portfolio last year. Here’s a closer look at his empire

Bill Gates added a $43 million beachfront home to his sprawling real estate portfolio last year. Here’s a closer look at his empire, which also includes a $130 million Washington mansion and horse ranches in Florida. Bill Gates has amassed a property empire over the years. From his $130 million Washington mansion nicknamed “Xanadu 2.0,” […]